Vďaka zvoleným opatreniam sa podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku zastabilizovať. O ďalšom vývoji nákazy v našej krajine však rozhodne zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán. „Očakávam, že k zrušeniu infekčnej oblasti na Slovensku, a teda aj k pozastaveniu sprísnených pravidiel pre chovateľov ošípaných a producentov bravčového mäsa, by malo dôjsť ešte počas tohto mesiaca. Pre chovateľov to bude znamenať uvoľnenie obchodovania s bravčovým mäsom a ošípanými s ostatnými časťami krajiny. Naďalej však bude kľúčová zodpovednosť všetkých zainteresovaných strán a najmä chovateľov a poľovníkov, ktorí musia byť mimoriadne obozretní a uvedomovať si všetky riziká prenosu tejto nákazy,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

(Pokračovanie na 2. strane)