Návrh Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podľa § 45 požaduje od chovateľov hospodárskych zvierat zabezpečiť si pastierske strážne psy, inak chovatelia nebudú mať nárok na náhradu škody spôsobenú napríklad vlkom, či medveďom. Chovateľ podľa vyhlášky musí od 01. januára 2021 zabezpečiť dvoch psov pre stádo do 300ks (teda dvoch psov aj pre 40 oviec) a potom ďalšieho jedného psa pre ďalších 150ks hospodárskych zvierat.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Pre príklad uvedieme výpočet pre ovce, po stanovení veľkosti fariem z pohľadu počtov ich zvierat. V prípade, ak by všetci chovatelia oviec chceli ochrániť všetkých 315 000 oviec na 4 154 farmách, museli by zabezpečiť 9 205 dospelých psov. Tento odhad potreby psov úmerne narastie s prirátaním potreby psov pre stráženie a pasenie ostatných druhov hospodárskych zvierat. Podotýkam, týchto niekoľko tisíc psov musia mať chovatelia voľne pustených pri stáde.

.
.
Zdroj: .

Mať psa je jedna vec, zvládnuť vycvičiť takéhoto pastierskeho a strážneho psa vec druhá (aj keď určite zaujímavá a krásna), ale musieť mať takéhoto psa, vec diametrálne iná. Práca so psom je nádherná vec a umenie, ale nie je pre každého. Nie každý chovateľ hospodárskych zvierat má čas, vlohy a podmienky psa vycvičiť. V prípade niektorých oblastí nie je voľný pohyb takýchto psov naozaj vhodný (napr. oblasti s vyššou koncentráciou turistov, hubárov, rozpor s voľným pohybom psov v poľovných revíroch, v oblastiach s najvyšším stupňom ochrany...). Návrh nie je správne formulovaný ani vo vzťahu k účinnosti vyhlášky, ktorá počíta s účinnosťou od 1. januára 2021 a vzápätí vyžaduje od tohto termínu držbu minimálne 18 mesačných psov, ktoré boli vychované spolu so stádom.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: archív RD-DK

Ustanovenie výrazne podporí aj chov psov bez preukazu o pôvode a dovoz psov zo zahraničia. Nakoľko vyhláška nedefinuje ani plemennú príslušnosť daných psov, ani preukázanie spôsobilosti daných psov predmetnou skúškou z výkonu, chovatelia hospodárskych zvierat si pre splnenie požiadavky budú môcť zaobstarať akýchkoľvek psov, čím vzniká riziko, že týchto psov nebudú vedieť zvládať, nebudú ovládateľní, hospodárske zvieratá nebudú vedieť dostatočne ochrániť a strážiť a naopak, môžu pri výkone stráženia stáda ohrozovať ľudí pohybujúcich sa v prírode.  Negatívny dopad na kynológiu môže byť ďaleko väčší. Takýto nárast psov bude znamenať aj ich množenie, z väčšej časti určite nekontrolovane – bez preukazu o pôvode. V prípade opakujúcich sa útokov psov sa bude určite v budúcnosti riešiť aj tento problém, so skúseností si dovolím povedať, že nasledujúce reštrikcie budú mať negatívny dopad najmä na tých zodpovedných kynológov.

Ako jediné, čo na tom ako kynológ a chovateľ národných plemien môžem vidieť pozitívne, je príležitosť pre rozvoj slovenského čuvača. Obávam sa však, že sa to na jeho chove odzrkadlí len minimálne.Našťastie dostali chovatelia aj iné možnosti. Ovce môžu buď pozatvárať do hospodárskych budov, alebo celú krajinu oplotiť pletivom, alebo elektrickým ohradníkom. Ďalšie opatrenia však budú mať výrazne negatívny dopad nie len na krajinotvorbu, ale aj na voľný pohyb turistov, zvierat a zvyšovanie škôd spôsobovaných zverov na lesných kultúrach a  poľnohospodárskych plodinách.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Archív J. Goliášovej

Chovateľom hospodárskych zvierat držím palce. Splniť tieto požiadavky nebude ľahké a ja verím, že nám o pár mesiacov nebudú po kopcoch behať tisíce neovládateľných strážnych psov.

Autor: Ing. Daniel Hrežík 

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: shutterstock