Z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva SPK zakúpila dezinfekčné prostriedky pre užívateľov poľovných revírov v náraznikovej a infikovanej zóne na Slovensku. Aby aj takto zastavili šírenie tejto nákazy a tiež podporili gesto Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorá bezodplatne poskytla poľovníkom chladiarenské zariadenia, ako jediná štátna inštitúcia v Európe!!!

Slovenská poľovnícka komora bojuje proti AMO
Slovenská poľovnícka komora bojuje proti AMO
Zdroj: Slovenská poľovnícka komora

Zdroj: SPK

Ilustračné video: