Občania odovzdali počas zbraňovej amnestie od novembra 2020 do konca apríla 2021 na útvaroch Policajného zboru 1 615 nelegálne držaných strelných zbraní a 53 025 kusov streliva. Po šesťročnej prestávke to bolo na Slovensku už štvrté kolo zbraňovej amnestie,  počas ktorej mohli občania Slovenskej republiky odovzdať nelegálne držané zbrane beztrestne. Informovalo o to ministerstvo vnútra. Zbrane a strelivo skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na troch pracoviskách v Bratislave, Košiciach a v Slovenskej Ľupči. Expertízou prešla doteraz približne tretina predmetov zo zbraňovej amnestie. Podľa polície doposiaľ nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti.

Jeden občan odovzdal v marci 2021 naraz až 34 kusov zbraní.
Jeden občan odovzdal v marci 2021 naraz až 34 kusov zbraní.
Zdroj: TASR - MV SR

Občania majú možnosť si takto odovzdanú zbraň zaevidovať, ak ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ministerstvo upozorňuje, že ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať. „Zbraňovú amnestiu považujem za úspešnú, odovzdaných boli spolu tisícky kusov zbraní a nábojov, ktoré mali ľudia doma bez povolenia. Aj takáto forma prevencie nám pomáha zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Znižovaním množstva nelegálnych zbraní znižujeme aj riziko, že by sa nimi mohla páchať trestná činnosť. Redukujeme tým aj možnosť prípadných zranení neodbornou manipuláciou so zbraňou osobami, ktoré nemajú zbrojný preukaz," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Výsledok 4. zbraňovej amnestie.
Výsledok 4. zbraňovej amnestie.
Zdroj: MV SR

Takmer polovicu zbraní a viac ako polovi nábojov ľudia odovzdali polícii posledný mesiac amnestie - v apríli. Najviac zbraní bolo odovzdaných v Bratislavskom kraji (311). Nasledujú Trnavský kraj (288), Banskobystrický kraj (273), Prešovský (182), Nitriansky kraj (170), Žilinský kraj (149), Košický (129) a Trenčiansky kraj (113). Najviac streliva obyvatelia odovzdali takisto v Bratislavskom kraji (13 869). Nasleduje Trenčiansky kraj (12 158), Trnavský kraj (9 011),  Prešovský kraj (7 698), Košický kraj (6 409), Nitriansky kraj (1 585) a Žilinský kraj (1 500). Pre balistikov sa amnestia skončí preskúmaním poslednej zbrane a posledného náboja, čo vraj bude minimálne o rok.

Kar 98k z druhej svetovej vojny, verziu s puškovým ďalekohľadom používali ostreľovači.
Kar 98k z druhej svetovej vojny, verziu s puškovým ďalekohľadom používali ostreľovači.
Zdroj: wikipedia

Na Slovensku bolo ku koncu roku 2020 až 149 380 držiteľov zbrojného preukazu. Celkový počet zbraní kategórií A, B alebo C bol 375 409. Vlani bolo s použitím strelnej zbrane spáchaných 50 trestných činov, v roku 2019  to bolo 69. Poskytnuté údaje nešpecifikujú, či išlo o legálne alebo nelegálne držanú zbraň. Predchádzajúce tri zbraňové amnestie boli vyhlásené na území Slovenskej republiky v rokoch 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015. Občania odovzdali celkom 10 865 kusov zbraní a 82 010 kusov streliva, pričom experti pri žiadnej zo zbraní nezistili, že by bola použitá pri spáchaní trestného činu.

Štatistika predchádzajúcich amnestií:

1. zbraňová amnestia (14. 4 2005 - 14. 4. 2006): 3 463 ks zbraní, strelivo nebolo súčasťou amnestie,
2. zbraňová amnestia (1. 11 - 2009 - 31. 5. 2010):  4 367 ks zbraní a 45 684 ks streliva,
3. zbraňová amnestia (1. 12. 2014 - 31. 5. 2015): 3 035 ks zbraní a 36 326 ks streliva.