Enviropolícia aj so Štátnou ochrany prírody SR vykonala niekoľko akcií v katastri obce Litmanová zameraných na jazdu osôb na snežných skútroch mimo vyznačených ciest.

Skúter je motorové vozidlo. Podľa zákona o cestnej premávke môžu motorové vozidlá jazdiť iba po vyznačených cestách. Akékoľvek jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest bez právneho dôvodu je teda nezákonné.

Poľskí "nadšenci" slovenskej prírody sa dopustili priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Uložili sme im niekoľko pokút vo výške 100,- Eur. Poliaci na svoju obranu tvrdili, že nevedeli, že sa nachádzajú na slovenskej strane, a že si chceli iba „poopekať klobásky“.

V kontrolách bude polícia určite pokračovať! Zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj/Facebook