Poľovnícke združenie Dubina Horná Kráľová zorganizovalo jesenné skúšky stavačov, malých plemien a retrieverov. Pri tejto príležitosti zároveň absolvovali záverečné preskúšanie čakatelia na rozhodcov na jesenné skúšky stavačov a jesenné skúšky malých plemien a retrieverov.
Chovatelia prihlásili 21 stavačov siedmych plemien a osem zástupcov malých plemien. Posudzoval ich rozhodcovský zbor pod vedením Mariána Koriča. Jesenné skúšky úspešne dokončilo 16 psov.

Skúšky stavačov preverili psy aj rozhodcov
Zdroj: Lukáš Fábry

Na prvých troch priečkach sa umiestnili suky maďarských stavačov. Najlepšie obstála suka maďarského krátkosrstého stavača Csovárberki Vadóc s vodičom Richardom Kozelom, na druhom mieste skončila suka maďarského krátkosrstého stavača Hanny Budafa s Ľudovítom Nagyom a na treťom suka maďarského drôtosrstého stavača Csepregi Vadász Bíborka s Jozsefom Magyaricsom. Z malých plemien sa najlepšie darilo suke welsh springer spaniela Zare Jankina záhrada s vodičkou Vierou Janekovou.

Aj adepti na rozhodcov preukázali, že sa dobre pripravili a záverečné skúšky všetci zvládli. Vďaka združeniu za poskytnutie dobre zazvereného revíru a chutné občerstvenie.

O udalosti informujeme aj najnovšom vydaní mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo.

Spracoval: Pef