Najlepšia je prevencia – teda myslieť na dôsledok stavby už pri jej plánovaní, existujú napríklad bezpečné sklá s UV prvkami. Rizikové časti je potrebné oblepiť špeciálnymi UV nálepkami pri dodržaní pokynov, prípadne použiť celoplošnú fóliu. Ak viete o mieste nebezpečnom pre vtáctvo, nečakajte. Každý z nás má možnosť zasiahnuť. Podotýkame, že všetky voľne žijúce druhy vtáctva na Slovensku (okrem mestských holubov) sú zákonom chránené. Postupovať môžete:

NEOFICIÁLNOU CESTOU: Vyzvite zodpovedných na prijatie opatrení, prípadne na súhlas s realizáciou opatrení inými osobami (viď občianske iniciatívy za bezpečné zástavky v Trnave, Humennom, Trenčíne a i.).

Ako? Zistite, kto plochu vlastní/prevádzkuje. Oslovte ich najprv neformálnou cestou (napr. mailom) s informáciou o zistení a žiadosťou o bezodkladné prijatie opatrení, aby sa nárazom predchádzalo. Pošlite im kompletné informácie o probléme a o tom, ako je možné situáciu riešiť. Kópiu mailu pošlite aj na príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody SR. Požiadajte vlastníka/prevádzkovateľa, aby vás informoval o svojom rozhodnutí a o prijatých opatreniach, tiež ho požiadajte napr. o zaslanie fotografie s umiestnením napríklad uv samolepiek na rizikové sklá. Nám sa zatiaľ tento postup osvedčil, uvádza sa na www.dravce.sk