"Máme prípad, keď sa medveď pohybuje denne vo dvore jedného rodinného domu pod Tatranskou elektrickou železnicou. Otec žiaka, ktorý navštevuje školu v Starom Smokovci, dokonca požiadal o neskorší začiatok vyučovania, aby nemusel chodiť za tmy do školy,“ priblížil. Kým v roku 2010 zaznamenali Vysoké Tatry 97 hlásení výskytu medveďov, tento rok sa tento počet vyšplhal na viac ako 700 prípadov. Najčastejšie ide o tatranské časti Starý a Nový Smokovec, ale aj o Tatranskú Lomnicu.

Radnica odoslala tento rok 19 listov a žiadostí kompetentným orgánom, avšak bez úspechu. "Skončí to na tom, že sa máme lepšie starať o odpadové hospodárstvo,“ zdôraznil Mokoš.  Mesto tvrdí, že už využilo všetky svoje kompetencie v snahe predchádzať výskytu medveďov na svojom území, vrátane budovania nových miest pre kontajnery s komunálnym odpadom a elektrických ohradníkov.

Pokračovanie je na ďalšej strane.