Nariadenie týchto osobitných opatrení na boj proti africkému moru ošípaných sa bude schvalovať 15. januára 2020. Okrem povolenia  použiť brokový náboj na lov diviakov všetkých vekových kategórií sa plánujú ďalšie kroky na zintenzívnenie lovu v prípade výskytu AMO.

Medzi tie najdôležitejšie opatrenia patria:

- povolenie inštalácie a prevádzky odchytových zariadení,
- poverenie skupiny ľudí, ktorá bude oprávnená používať na lov diviakov umelé zdroje svetla a prístroje na nočné videnie,
- zrušenie zákazu lovu v blízkosti kŕmnych zariadení,
- strieľanie z vozidiel by malo byť povolené v prípade núdze,
- zákaz používania olovnatého streliva by bol zrušený,
- povolenie lovu diviačíc s prasiatkami,
Zdroj: africkymorprasat.cz/wildundhund.de