https://www.ctk.cz/

ILUSTRAČNÉ VIDEO: Vyčistenie zbrane, nielen po poľovačke, je nesmierne dôležité

Senát Parlamentu Českej republiky dnes podľa očakávania potvrdil súhlas s tým doplnením listiny, ktoré sám navrhol. Zmenu teraz dostane na podpis prezident, ktorý na rozdiel od bežných zákonov ústavný zákon vetovať nemôže.

Charta základných práv a slobôd bude po novom obsahovať ustanovenie, že „právo brániť život svoj alebo život iného človeka aj so zbraňou je zaručené za podmienok, ktoré ustanoví zákon“. Ústavná zmena podľa predkladateľov zabráni tomu, aby mohlo byť toto právo obmedzené bežným zákonom; posilní tiež pozíciu ČR pri prerokúvaní ďalších únijných regulácií.

„Návrh má nielen symbolický charakter, ale môže slúžiť aj ako poistka do budúcnosti,“ uviedol za predkladateľa Martin Červíček (ODS). Poukázal na tendencie niektorých krajín EÚ zakazovať nosenie akýchkoľvek predmetov, ktoré by mohli byť použité ako zbraň. Odzbrojovanie obyvateľstva väčšiu bezpečnosť podľa M. Červíčka neprinesie, lebo zločinci si zbrane zaopatria nelegálne.

Za doplnenie listiny hlasovalo 54 zo 74 senátorov v rokovacej sále, potreba bola trojpätinová väčšina, teda najmenej 45 hlasov. Normu presadili najmä zástupcovia ODS, TOP 09, ANO a ČSSD s pomocou 10 členov klubu Starostov, 5 ľudovcov a dvoch členov klubu Senátor 21 a Piráti. Proti bolo 13 senátorov a sedem sa hlasovania zdržalo. Doplnenie listiny nadobudne účinnosť prvý deň druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni jeho vyhlásenia v zbierke zákonov, teda najskôr 1. augusta, najneskôr 1. septembra.

(Pokračovanie na 2. strane)