žívatelia revírov by mali dôsledne plniť aj plán odstrelu bezparohej zveri, inak sa bude ďalej zvyšovať nežiaduci pomer pohlaví v prospech samíc. To má za následok rast stavov i škôd na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach. Pri odlove samíc by sme však mali brať takisto ohľad na ich status v čriede. Ako sú organizované samičie čriedy našich štyroch najbežnejších druhov raticovej zveri?

Zver
Zver
Zdroj: Jozef Ferenec

JELENICE Materskú skupinu tvorí dominantná jelenica, jej tohoročné jelenča a vlaňajšia jelenička, prípadne jelenček. V čriede môže byť viac materských skupín a pridružujú sa aj osamotené jedince. Keď črieda postupuje v rade za sebou, najkvalitnejšia zver je vpredu pri vedúcej jelenici, prestarnutá zver a osirotené mláďatá vzadu. Niekedy sa pripájajú k takejto čriede aj mladé jelene.

Zver
Zver
Zdroj: Jozef Ferenec

Pri love treba dôsledne zvážiť, na ktorú jelenicu vystreliť. Nemala by to byť žiadna z jeleníc, ktorá má mláďa. Ak by si to predsa niekto zaumienil, mal by najskôr uloviť jej jelenča. Ciele by sme však mali jednoznačne vyberať na konci čriedy, najmä staré, prípadne poranené alebo samotné jelenice.

Prednostne lovíme samice prestarnuté, poranené a bez mláďat
.

DANIELICE

Danielia zver žije v rodinných čriedach samíc a oddelených čriedach samcov. Daniel je menší ako jeleň, ktorého pripomína tvarom tela. Dospelý samec máva len okolo osemdesiat kilogramov a samice sú ešte drobnejšie. Daniele pri pasení olupujú zo stromov kôru viac ako jelene, preto spôsobujú v lese väčšie škody.

Zver
Zver
Zdroj: Jozef Ferenec

Danielia zver nemení tak často teritórium ako jelenia. Svoje územie v okruhu piatich kilometrov zvyčajne neopúšťa. Pasie sa i za bieleho dňa. Pri love danielic postupujeme obdobne ako pri love jeleníc.
MUFLÓNICE Samice muflóna lesného ( O v i s m usimon) sú hrdzavosivé, nemajú rúno a spravidla ani sedlo.

Celý článok nájdete v najnovšom čísle PaR 7/2020

Autor: Jozef Ferenec