Dňa 5. júna sa v Bukurešti stretli vedci a odborníci, aby analyzovali situáciu dôsledkov zákazu lovu veľkých šeliem, ktorý v roku 2016 zaviedol minister životného prostredia, vody a lesov. Stretnutie zorganizovala Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC) s podporou nemeckej delegácie CIC.

V tlačovej správe Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC/ uverejnenej na SKP sa uvádza, že zákaz lovu v Rumunsku viedol k obrovskému nárastu konfliktov medveďa s človekom. Potrebné rozhodnutia, na ktorých sa dohodli všetky zainteresované strany, dodnes nie sú v plnej miere implementované. Vidiecki obyvatelia žiadajú okamžité opatrenia. Ministerstvo životného prostredia, vôd a lesov, na základe dohody schválilo akčný plán , ktorého súčasťou sú i „preventívne zásahy a kvóty na lov medveďa hnedého a vlkov. Spoločné vyhlásenie, ktoré pripravili vedci a odborníci, bolo prezentované delegátom KONFERENCIE MINISTROV O VEĽKÝCH ŠELMÁCH - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutočnilo v rámci rumunského predsedníctva Európskej rady.

Toto vyhlásenie by malo  upútať pozornosť rozhodujúcich činiteľov v Rumunsku a bude slúžiť ako výzva na prebudenie pre ostatné európske krajiny, ktoré zápasia s podobnými problémami súvisiacimi s prudkým nárastom populácií veľkých šeliem. Na základe tohto stretnutia sa Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC) a Európska asociácia pre poľovníctvo a ochranu prírody (FACE) dohodli na spoločnom vyhlásení pre ministerskú konferenciu. V tejto súvislosti bolo zdôraznené, že „miestne komunity musia byť zapojené do aktívnej ochrany týchto druhov“.

Zdroj SPKPRÍLOHA: Tlačová správa Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC, 5.júna 2019