Koordináciu projektu v Česku bude mať na starosti tím z brnianskej Mendelovej univerzity. Vysoká škola o tom informovala na svojom webe.

Projekt s názvom Life Wild Wolf sa uskutoční v ôsmich krajinách, podieľa sa na ňom tím 18 partnerov. Ide o univerzity, štátne inštitúcie a mimovládne organizácie zaoberajúce sa životným prostredím alebo lovom. Projekt má za cieľ vytýčiť postupy a odporúčania na zvládanie konfliktov medzi vlkmi a ľuďmi. V niektorých krajinách vrátane Česka potom vzniknú zásahové tímy, ktoré budú potenciálne rizikové situácie riešiť, zdieľať skúsenosti a vhodné postupy. Súčasťou projektu je aj výskum zameraný na možné rizikové správanie vlkov a to, ako vôbec je možné rizikové správanie definovať.

Pokračovanie na 2. strane