Doposiaľ u nás prevládalo teplé a vlhké počasie, dokonale vyhovujúce malým parazitom, kliešťom. Aj preto by sme nemali podceňovať riziko ochorení, ktoré môžu rozširovať. Jedným z nich je anaplazmóza psov. Nákazu spôsobuje baktéria Anaplazma phagocytophilum, napádajúca biele krvinky. „Prenáša ju kliešť obyčajný, ktorý sa v súvislosti s klimatickými zmenami postupne ´presúva´ z juhu na sever,“ pripomína doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., vedúci Centra aplikovaného výskumu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podľa jeho slov pribúda napríklad v kežmarskom, popradskom či bardejovskom okrese. Rezervoárom anaplaziem v prírodných ohniskách sú voľne žijúce hlodavce, líšky, srnčia a jelenia zver.

Riziko: anaplazmóza psov
Zdroj: profimedia.sk

PRÍZNAKY A PREJAVY

Ochorenie sa prejavuje horúčkou, nechutenstvom, apatiou až depresiou, stuhnutím, anémiou spojenou s bielymi sliznicami, bolesťami a opuchmi kĺbov, krívaním, neochotou k pohybu, ale aj vracaním, hnačkami a chudnutím. Niekedy postihnutý jedinec trpí neurologickými príznakmi v podobe kŕčov až ochrnutím. Anaplazmóza sa často vyskytuje v kombinácii s lymskou boreliózou, ktorú takisto prenáša spomenutý kliešť. Ak ochorenie prejde z akútneho do chronického štádia, príznaky sa síce zmiernia a pes pôsobí zdravým dojmom, ale nákaza v jeho tele pretrváva. Pri oslabení imunitného systému môže dôjsť k závažným zdravotným komplikáciám.

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 9/2018