Podnet na kontrolu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci hygienickej stanice, dostali veterinárni inšpektori od Polície ČR, informuje www.svps.cz. Telá dvoch ulovených diviakov v koži boli uložené nehygienickým spôsobom v nechladených priestoroch nákladného výťahu, ktorý slúži na zásobovanie reštaurácie. Výťah a okolité steny boli znečistené, okrem iného aj krvou.

OHROZILI SPOTREBITEĽOV

Inšpektori namerali v jadre tiel 25,5 °C až 27,5°C. Podľa legislatívy vzťahujúcej sa na zaobchádzanie so zverinou však treba po usmrtení zveri v primeranom čase začať s chladením, aby všetky časti mäsa dosiahli teplotu, ktorá neprekročí 7 °C. Ak to klimatické podmienky dovoľujú, najmä v jeseni či v zime, nie je aktívne ochladzovanie nevyhnutné, ale počas letných teplôt vzduchu je nevyhnutné. Pri vysokých teplotách sa mäso rýchlo kazení a dochádza k množeniu choroboplodných zárodkov, a tým k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov.

Zverinu treba uchovávať a spracovávať podľa presne stanovených pravidiel.
Zverinu treba uchovávať a spracovávať podľa presne stanovených pravidiel.
Zdroj: Profimedia

NA VLASTNÉ NÁKLADY

Kontrola ďalej zistila, že reštaurácie nemá registráciu na zaobchádzanie so zverinou, navyše nedoložila, že diviaky boli vyšetrené na prítomnosť nebezpečného parazita svalovca. SVS ČR prevádzkovateľovi reštaurácie okamžite zakázala ďalšiu manipuláciu s nájdenou zverinou a nariadila jej likvidáciu na náklady prevádzkovateľa v asanačnom podniku. Za zistené porušenie legislatívy hrozí reštaurácii pokuta do výšky až 50 miliónov českých korún (1 933 862 eur).

Zdroj: SVS ČR