Plocha s celkovou výmerou viac ako 60 hektárov, kde platí 4. stupeň ochrany prírody, je tak vyznačená už aj v teréne. „Teší nás, že toto označenie zrealizovala Správa Tatranského národného parku na podnet mesta práve piateho júna, teda na Svetový deň životného prostredia," uviedla Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej. Zároveň upozornila, že v lokálnom meradle zohráva ochrana mokradí významnú úlohu.

Z lokality Trstinné lúky
Z lokality Trstinné lúky
Zdroj: spisskabela.sk

MIZNÚ ZO SLOVENSKA

Rieky, močiare, vlhké lúky či lužné lesy, ale aj jazerá alebo umelé, človekom vytvorené vodné plochy tvoria na Slovensku len 0,5 percenta výmery a stále ubúdajú. „Ustupujú rozvojovým zámerom, nárokom na vodné zdroje, miznú v dôsledku zmeny klímy. Dôležité však je, aby zachovanie mokradí ostalo prioritou tých miest a obcí, v ktorých katastrálnych územiach sa nachádzajú. Prostredníctvom územných plánov možno nastaviť limity využívania a podieľať sa tak aj na ochrane daných lokalít. Od roku 2008 to tak robí aj samospráva nášho mesta, ktorá má v návrhu ochrany prírody a tvorby krajiny územného plánu definované aj lokálne významné mokrade," ozrejmila P. Grivalská.

Rašeliniská sú aj domovom vzácneho mloka hrebenatého.
Rašeliniská sú aj domovom vzácneho mloka hrebenatého.
Zdroj: Rainer Theuer

ODDYCHOVO-NÁUČNÝ AREÁL

Po tom, čo bolo rašelinisko Trstinné lúky, známe aj pod názvom Pace, v roku 2017 zaradené do národného zoznamu území európskeho významu, Štátna ochrana prírody SR požiadala samosprávu začiatkom tohto roka o súhlas na realizáciu manažmentových opatrení v tomto nelesnom biotope. „Pred 55 rokmi tam bol realizovaný jedinečný archeologický nález troch bronzových mečov z 10. storočia. Ide teda o lokalitu pre Spišskú Belú vzácnu z rôznych hľadísk," upozornila P. Grivalská. Nejde však o jedinú takúto lokalitu v katastri mesta. Vyťažené rašeliniská Trstinné lúky a Krivý kút sa podarilo ešte v roku 2012 ekologicky obnoviť. V Krivom kúte dokonca pribudol aj oddychovo-vzdelávací areál s náučným chodníkom.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Profimedia

POMÁHAL AJ BOBOR

V lokalite Krivý kút pri budovaní prehrádzok pomáhal aktérom projektu bobor vodný, ktorý tu už mal vybudovaný systém svojich hrádzí. Do miest, kde ich  vystaval preto projekt nezasiahol. V niektorých lokalitách bobor dokonca využil aj umelo vytvorené prehrádzky potôčikov a dobudoval ich.

Zdroj: TASR, www.daphne.sk