Populácia orlov kráľovských (Aquila heliaca) u nás stúpa. Podľa údajov mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku dosahuje už do sto hniezdiacich párov. Najviac ich je na východe, menšia časť hniezdi na západe Slovenska. Pre ochranu toho druhu bolo vyhlásené aj Chránené vtáčie územie Tribeč v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, kde tradične začiatkom leta kontrolovali hniezda. Orly hniezdia aj mimo uvedené CHVÚ, celkom narátali 15 párov. S rastúcim počtom párov však klesá počet mláďat v hniezdach. "Zväčša nachádzame v hniezde len jedno, maximálne dve mláďatá, kým v minulosti bývali v niektorých hniezdach pravidelne až po tri," konštatuje ornitológ Stanislav Harvančík.

Z 15 kontrolovaných hniezd v CHKO Ponitrie bolo tento rok päť nefunkčných. Jedným z možných dôvodov môže byť podľa neho nepriaznivé chladné, daždivé a veterné počasie v čase inkubácie násad. Spolu zistili v hniezdach 15 mláďat. V piatich hniezdach boli po dve a v piatich po jednom. Okrúžkovať sa podarilo 13 mláďat, v dvoch prípadoch pre nevhodné umiestnenie hniezd od krúžkovania z bezpečnostných dôvodov upustili. Zaznamenali však aj veľkú raritu. V jednom z hniezd, ktoré museli zarátať medzi nefunkčné z hľadiska potomstva orlov kráľovských, našli už operené mláďa myšiaka hôrneho, ktoré tu odchovávali orlí rodičia. "Za viac než 40 rokov, čo sa venujeme monitoringu orlov kráľovských, sme sa s takýmto prípadom nestretli," zhodli sa odborníci na vtáky Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer. Na záver krúžkovania ponechali jedno hniezdo orlov kráľovských na prezentáciu spôsobov a metodiky krúžkovania pre členov Stráže prírody. Počas tejto ukážky v tom istom termíne okrúžkovali aj dve mláďatá v hniezde bocianov čiernych. Samozrejme, s mláďatami manipulovali a krúžkovali ich len osoby s oprávnením na túto činnosť.

Zábery z akcie a portréty orlov kráľovských i myšiaka hôrneho