Vyplýva to z prieskumu ich zvyškov, ktorý uskutočnili pracovníci Agentúry ochrany prírody a krajiny (AOPK ČR) minulý týždeň priamo na mieste. „Okolo 150 rakov riečnych sme vyzbierali počas výlovu a premiestili do náhradných vodných plôch, po opätovnom napustení budú do Veľkého Pařezitého rybníka (Vysočina, okres Jihlava, pozn. red.) vrátené. Malú časť sa odchytiť nepodarilo a zvieratá zostali v lovisku. Preto sme ihneď po výlove zabezpečili opätovné čiastočné napustenie. Vznikla tak malá lagúna, odkiaľ norok americký vylovil zhruba dvadsať zvierat. Ich zvyšky – nohy, klepetá a hlavová časť panciera – boli na fotografii, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach. Na tom, že sa predátori živia inými živočíchmi, nie je nič divného,“ vysvetľuje Václav Hlaváč z AOPK ČR.

Raky zrejme vylovil norok
Zdroj: profimedia.sk

UMELE VYSADENÉ?

Pri predchádzajúcom výlove v rybníku raky zaznamenané neboli, ide teda pravdepodobne o umelé vysadenie počas posledných rokov. Po dokončení opráv budú raky do rybníka znovu vypustené, populácia preto nie je ohrozená. Vypustenie rybníka sa oproti pôvodným predpokladom oneskorilo, aby sa doplnil deficit vody v rybničnej sústave. V zadnej časti rybníka boli vybudované hrádzky, aby tamojšie rašelinové a mokraďové spoločenstvá nevysychali cez vegetačnú sezónu. Počíta sa s tým, že stavba bude dokončená v pôvodnom termíne v septembri 2019.

Zdroj: AOPK ČR