Parohy sú druhotný pohlavný znak jeleňa a tiež jeho ozdoba, ktorá zohráva dôležitú úlohu aj pri určení sociálneho postavenia jedinca v čriede. Počas ruje parožie zasa slúži na prezentovanie dominancie, imponovanie a niekedy aj zastrašovanie potenciálneho súpera pred samotným bojom. Ak ide do tuhého, tak je využívané ako zbraň pri súperení medzi samcami o samice a o teritórium, a tiež pri obrane pred prirodzenými nepriateľmi.

Ide do tuhého
Ide do tuhého
Zdroj: Tibor Benčič

Po ruji žijú samce v samostatných čriedach, oddelene od samíc, pričom čriedy tvoria väčšinou jedince približne rovnakého veku. Platí tu prísna hierarchia a aj tu používajú staršie jelene parohy, napríklad na postrčenie mladšieho, aby zaujal pri pochode nebezpečnejšie miesto, ktoré je v čriede vždy vpredu.

Jelenice žijú prevažnú časť roka bez jeleňov. Spolu sú iba počas ruje.
Jelenice žijú prevažnú časť roka bez jeleňov. Spolu sú iba počas ruje.
Zdroj: Tibor Benčič

Toto sa však v čriede okamžite mení, keď staršiemu jeleňovi, väčšinou ako prvému, padnú parohy.

Zhod
Zhod
Zdroj: Michal Boľfa

Pre takéto jelene, aj keď len na krátke obdobie, nastáva ťažké obdobie. Musia byť obozretní, pretože ostatné jelene, ktoré majú ešte parohy na hlave si do nich radi „pichnú“. Akoby to bola pomsta za to, že v čase ruje ich odháňali od rujných jeleníc.

Jelene bez parohov
Jelene bez parohov
Zdroj: Michal Boľfa

Postupne však aj ostatné jelene zhadzujú a vládcami čriedy, sa napodiv, stávajú ihličiaky. Pred statnými, staršími jeleňmi majú síce ako taký rešpekt, ale vedomí si toho, že len ony nosia na hlave ihlice s ktorými môžu ublížiť, sa radi predvádzajú a predbehujú pri kŕmnych zariadeniach, čo by si v zime dovoliť nemohli.

Poriadok  ale v čriede musí byť a tak, keď nie sú parohy, pomôžu kopytá (ratice). Boxerské súboje sú hlavne za začiatku rastu parožia časté, neskôr, keď je parožie v lyku načas utíchajú a jelene sa venujú paseniu a odháňaniu dotieravých múch. 

Prvé kolo
Prvé kolo
Zdroj: Tibor Benčič

Denný prírastok rastúceho parohu, obaleného mäkkou, silno prekrvenou a citlivou osrstenou kožou, lykom, s množstvom žliaz, ktoré ho vyživujú, môže byť až dva centimetre za deň.

Jeleň v lyku
Jeleň v lyku
Zdroj: Tibor Benčič