Lov diviakov vo všetkých vekových kategóriách bez ohľadu na pohlavie je v súčasnosti povolený po celý rok. Príčinou je snaha o zastavenie, alebo aspoň spomalenie šírenia afrického moru ošípaných, ktorého prenášačom je diviak lesný. V príspevku z minulého týždňa sme si prezentovali jednoduchý postup pri odoberaní vzoriek a ich predkladaní na vyšetrenie AMO. Avšak v súvislosti s diviakmi netreba zabúdať ani na ostatné povinnosti užívateľa poľovného revíru, najmä pri sledovaní a monitorovaní klasického moru ošípaných a trichinelózy. Zasielanie vzoriek na vyšetrenie stále platí a riadi sa podľa nariadení jednotlivých regionálnych veterinárnych a potravinových správ na Slovensku.  Odoberanie vzoriek na sérologické a virologické vyšetrenie klasického moru ošípaných, a takisto vzorky tkaniva na trichinelózu, sa týka prakticky každého  poľovníka. Niektorí však po ulovení alebo nájdení uhynutej diviačej zveri nevedia presne, aké vzorky a na aké vyšetrenie treba odobrať. Prinášame praktickú pomôcku nielen pre začínajúcich poľovníkov.

Bráničný pilier
Bráničný pilier
Zdroj: Tibor Benčič

Trichinelóza (obr. 1): Treba odobrať vzorku z bráničného piliera veľkosti minimálne 5 x 5 centimetrov.

Krvná zrazenina
Krvná zrazenina
Zdroj: Tibor Benčič

Klasický mor ošípaných - KMO (obr. 2):

Na sérologické vyšetrenie je vhodná krv zo srdca alebo z veľkých dutých ciev. Krvná zrazenina musí mať minimálne veľkosť vlašského orecha.Virologické vyšetrenie: Zo zastrelených alebo uhynutých diviakov sú najvhodnejšie tkanivá mandlí, sleziny a obličiek. Okrem toho možno odobrať dve vzorky z iných lymfatických tkanív, ako sú zahltanové a príušné uzliny, ako aj lymfatické uzliny patriace k dolnej čeľusti alebo vzorky z dolnej časti tenkého čreva. Tkanivo z uvedených orgánov musí mať minimálne veľkosť vlašského orecha.

Mandle sa nachádzajú na konci tvrdého podnebia tesne pred hrtanovou príklopkou
Mandle sa nachádzajú na konci tvrdého podnebia tesne pred hrtanovou príklopkou
Zdroj: Tibor Benčič

Odpreparovanie mandlí : Uloveného diviaka uložíme do chrbtovej polohy. Po oboch vnútorných stranách sánky vedieme hlboké rezy od brady až za hrtan (tesne za rozhraním hlavy a krku). Rezy vytvárajú klinovitý tvar. Uvoľníme jazyk smerom od brady k hrtanu, až kým sa neobjaví hrtanová príklopka. Na konci tvrdého podnebia tesne pred hrtanovou príklopkou sa nachádzajú mandle - dva útvary oválneho tvaru, asi 5mm hrubé, s drobnými jamkami na povrchu, ktoré odpreparujeme.

Odber sleziny
Odber sleziny
Zdroj: Tibor Benčič

Odber sleziny (obr. 4): Slezina sa  nachádza sa v blízkosti žalúdka. Je to elastický tmavočervený orgán jazykovitého tvaru s relatívne ostrými okrajmi.

Odber vzorky z obličiek
Odber vzorky z obličiek
Zdroj: Tibor Benčič

Obličky (obr. 5): Nachádzajú sa v brušnej dutine, pod bedrovými stavcami. Sú fazuľovitého tvaru, na povrchu lesklé, hnedočervenej farby a zvyčajne sú obrastené tukom. Vzorka tkaniva zaslanej obličky musí obsahovať výrez kôrovej aj drieňovej časti.

Vodotesné nádobky na prepravu odobratých vzoriek
Vodotesné nádobky na prepravu odobratých vzoriek
Zdroj: Tibor Benčič

Preprava vzoriek (obr. 6): Odobrané vzorky sa musia prepravovať v utesnených nádobkách zabraňujúcich pretekaniu. Dokumentačný materiál k tomuto príspevku sme získavali priamo v teréne bez dodržania určitých hygienických požiadaviek pri odbere vzoriek. Odporúčame preto, najmä v oblastiach, kde sa klasický mor ošípaných potvrdil, používať pri odbere vzoriek ochranné rukavice a striktne dodržiavať pokyny príslušných veterinárnych a potravinových správ. Odobraté a zabalené vzorky je potrebné uchovať pri 4 stupňoch Celsia a treba ich doručiť v čo najkratšom čase od odberu na príslušnú RVPS. Vzorky nesmú zamrznúť!

Ak ide o ulovené diviaky, prikladajú sa údaje o identifikácii vzorky (číslo značky ulovenej zveri), vekovej kategórii, pohlaví, správaní sa pred zastrelením, obsahu vzorky (zaslaných orgánoch), majiteľovi vzorky, okrese, katastrálnom území, kde bol diviak zastrelený (nájdený - uhynutý), poľovnom revíri, poľovnom hospodárovi, strelcovi, kto a kedy odobral vzorku. Uvedené údaje zapíše úradný veterinárny lekár do žiadanky na laboratórne vyšetrenie. Za správnosť údajov a obsah vzorky zodpovedá úradný veterinárny lekár z príslušnej RVPS. Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky