"Svojím konaním neoprávnene zasiahol do výkonu práva poľovníctva tým, že bez povolenia zver lovil, ukryl a prechovával neoprávnene ulovenú zver ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie," priblížila polícia. Spôsobil tak spoločenskú ujmu poľovnej zveri vo výške 1500 eur a poľovníckemu spolku škodu vo výške 200 eur.