Ministerstvo poľnohospodárstva a Polícia ČR sa dohodli na úprave sadzobníka pokút za pytliactvo. Nové taxy za nelegálne ulovenú zver a ryby platia od minulého týždňa. Sadzba sa zmenila pri všetkých druhoch lovnej zveri, vrátane vtákov a rýb. Napríklad hodnota nelegálne zabitého jeleňa európskeho stúpla z doterajších 29 300 korún na 33 700 korún (1 325 eur), diviaka z 22 900 korún na 26 705 (cca 1 050 eur) či srnca z 15 900 korún na 28 000 korún (cca 1 100 eur).

Pozrite si aj fotogalériu

 

Cenník zmenili po jedenástich rokoch. Podľa ministerstva zohľadňuje infláciu, no predovšetkým odráža rastúce sumy, ktoré sú potrebné na nápravu situácie a obstaranie náhrady za neoprávnene ulovenú zver.

"Taxy zahŕňajú nielen hodnotu zveri, ale aj nutnú prácu veterinárov, poľovníkov, náklady na obstaranie pascí, karanténnu starostlivosť alebo odchyt a vypustenie nových jedincov zveri," uviedol Vojtěch Bílý, hovorca rezortu. Pri samčej raticovej zveri ešte nie sú do celkových nákladov zarátané čiastky odvíjajúce sa od bodovej hodnoty trofeje, čo môže celkovú čiastku výrazne navýšiť. Týmto opatrením reflektujú aj na nedávne zvýšenie hranice škody, ktorá je podľa trestného zákonníka limitom pre možné stíhanie za trestný čin.

Ak niekto spôsobí škodu vyššiu ako 10-tisíc korún, rieši už tento prípad súd a obvinenému hrozí väzenie, čo sa týka aj pytliactva. Ak je škoda nižšia ako 10-tisíc, ide o priestupok, rieši ho správny orgán, väčšinou obec, ktorá môže previnilcovi napríklad udeliť pokutu. Sadzobník za ryby sa odvíja od druhu i vekovej kategórie. Tento sadzobník tiež poslúži na vyplácanie kompenzácií za škody spôsobené mimoriadnymi situáciami, ako sú napríklad povodne, sucho alebo havarijné úhyny a náhrady pri zdolávaní nebezpečných nákaz podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.