Cestovať so spoločenským druhom zvierat po členských krajinách Európskej únie možno za podmienok stanovených príslušným unijným nariadením. Ide predovšetkým o psy, mačky a fretky. Pravidlá platia pre takzvané neobchodné presuny, teda cesty, ktorých cieľom nie je predaj či prevod vlastníctva zviera na inú osobu, upozorňuje hovorca Štátnej veterinárnej správy ČR Petr Vorlíček.

MIKROČIP ALEBO TETOVANIE

Pri ceste so psom, mačkou alebo fretkou do iného členského štátu EÚ musí byť zviera označené mikročipom, ktorý spĺňa príslušné ISO normy pre mikročipy a čítacie zariadenie. Uznáva sa aj označenie zvieraťa tetovaním, musí však byť jasne čitateľné a preukázateľne uskutočnené skôr než 3. júla 2011.

So psom do zahraničia
Zdroj: profimedia.sk

POČET ZVIERAT

Jedného človeka môže pri neobchodnej ceste so psom, mačkou alebo fretkou do zahraničia v rámci EU sprevádzať maximálne päť takýchto zvierat. Uvedený počet môže byť vyšší len v odôvodnených prípadoch, napríklad pri účasti na súťažiach, výstavách či športových akciách. Pred cestou si majiteľ musí u schváleného súkromného veterinárneho lekára zabezpečiť pre zviera pas, ktorý platí vo všetkých členských štátoch EÚ. V pase musí byť uvedená osoba, ktorá zviera do zahraničia sprevádza, tou býva spravidla majiteľ. Ak zviera sprevádza niekto iný, v takom prípade musí mať písomné splnomocnenie majiteľa.

OČKOVANIE

Pes, mačka či fretka staršia ako 12 týždňov musia byť platne očkované proti besnote. Cestovať môže zviera až 21 dní po jeho uskutočnení, alebo v prípade preočkovania, ktoré prebehlo ešte v období platnosti predošlého očkovania, môže cestovať ihneď. Pred očkovaním a vydaním pasu musí byť zviera začipované.

So psom do zahraničia
Zdroj: profimedia.sk

VEĽKÁ BRITÁNIA, ÍRSKO, MALTA...

Ak cestujete so psom do Veľkej Británie, Írska, na Maltu či do Fínska, musí byť pes odčervený (ošetrený aj proti echinokokom), a to 120 až 24 hodín pred vstupom na územie týchto krajín. Úkon zároveň musí potvrdiť veterinárny lekár do pasu. „Na cestovanie so zvieraťom mimo územia EÚ musia byť splnené dovozné podmienky stanovené konkrétnou treťou krajinou. Tie si má sprevádzajúca osoba zistiť buď priamo u kompetentného veterinára alebo na zastupiteľskom úrade danej krajiny,“ upozorňuje Petr Vorlíček.

Zdroj: SVS ČR