Skúšky usporiadala OPK Poprad v spolupráci s PZ Bor Spišská Teplica. Úspešne ich absolvovalo všetkých deväť zúčastnených sliedičov, jazvečíkov, teriérov, duričov a farbiarov, čím sa kvalifikovali na dohľadávanie srnčej zveri. Revír PZ Bor, ktoré funguje od roku 1996, tvorí prevažne orná pôda a lúky. Poľovníci v ňom vybudovali šesť kŕmnych liniek, dvadsať solísk, desať krytých posedov a chatu. V jednej sezóne zabezpečia zveri 60q sena, 100q dužinatého krmiva, 2q soli a v obmedzenom množstve jadrové krmivo. Každý člen ročne odpracuje v revíri najmenej 60 hodín. Ďalšie brigádnické hodiny odpracujú na požiadanie pre miestne družstvo a pozemkové spoločenstvo. Spolupracujú s poľnohospodármi pri ochrane porastov, s vlastníkmi lesov na prácach v lese, v prípade potreby s veterinármi pri prevencii proti besnote a  aktuálne africkému moru ošípaných. Odstraňujú komunálny odpad z prírody, propagujú poľovníctvo na stretnutiach so žiakmi základnej školy v Spišskej Teplici a dobrým gulášom z diviny na dedinskom jarmoku, na plese a iných akciách prispievajú k spoločenskému životu obce. V okresných streleckých pretekoch sa družstvo teplických poľovníkov pravidelne umiestňuje do 4. miesta a jednotlivci v prvej desiatke. Za svoju činnosť si vyslúžili aj Medailu sv. Huberta.                                                                                                                                                        

Zdroj: Ján Cimbalista, PZ Bor