Pri individuálnom spôsobe lovu, či už postriežkou, alebo posliedkou, je za všetky úkony súvisiace s výkonom práva poľovníctva vrátane bezpečnosti iných osôb v okolí zodpovedný sám poľovník. Pri kolektívnej alebo, ak chcete, spoločnej poľovačke, nesie ťarchu najväčšej  zodpovednosti vedúci poľovačky. Veľa poľovníkov na obmedzenom priestore znamená veľa zbraní a zvýšené riziko úrazu s tým spojené. Preto si v pohone a rovnako na streleckých stanovištiach vyžaduje takýto spôsob lovu od organizátora sofistikovanú prípravu a najmä disciplinovanosť všetkých zúčastnených. Kým v predchádzajúcich právnych úpravách sa na to až tak nedbalo, v paragrafe 59 ods. 8 aktuálneho zákona o poľovníctve je priamo ustanovená povinnosť používať v plnej miere počas spoločnej poľovačky reflexné prvky. Prosto, vidieť a byť videný!

CELÝ ČLÁNOK SI PREČÍTAJTE V POĽOVNÍCTVE A RYBáSTVE 8/2019

Pripravte sa na poľovačku s magazínom Poľovníctvo a rybárstvo

Reflexný pásik nájdete vo vydaní číslo 9, ktoré bude na stánkoch od 28. augusta 2019

Reflexná farba zver neruší, zato pomáha predchádzať tragédiám.
Reflexná farba zver neruší, zato pomáha predchádzať tragédiám.
Zdroj: Tibor Benčič