TASR o tom informoval komunikačný odbor ŠOP s tým, že dáta, ktoré ochranárom dnes chýbajú, budú využívať aj zoológovia. ŠOP na monitoring medveďov zakúpila prostredníctvom projektu z Envirofondu desať telemetrických obojkov, cena za jeden kus predstavovala 5 200 eur s DPH. Obojky nie je podľa ochranárov možné porovnávať s bežne dostupnými modelmi, a to pre špeciálne funkcie, ktorými disponujú. Vybavené sú napríklad satelitnou službou na zaznamenávanie pohybu a GPS pozícií jedincov.

"Ďalej je obojok prostredníctvom špeciálnych senzorov schopný zaznamenať hibernáciu medveďa či jeho smrť. Senzor aktivity zbiera údaje v päťminútových intervaloch. Medzi dôležité vlastnosti zariadenia patrí aj takzvaná funkcia drop off, prostredníctvom ktorej je možné obojok na diaľku od monitorovaného živočícha odpojiť. Monitorované jedince teda nebude potrebné opätovne imobilizovať s cieľom odobratia obojka," dodala ŠOP.

Pokračovanie na 2. strane