Oba dravce hniezdia práve v tomto období. Niektoré páry si len vybrali lokalitu, iné, najmä sovy, už majú mláďatá.

Sokol myšiar patrí medzi druhy, ktoré početne žijú v ľudských sídlach. Hniezdo si nestavia, stačí mu kvetináč, výklenok na budove, vetrací otvor. Ak si vyberie strom, o hniezda strák či vrán sa delí s myšiarkou ušatou. Ide o sovu, ktorá takisto žije medzi ľuďmi a nemá vlastné hniezdo.

Hniezdenie sokola myšiara v kvetináči
Hniezdenie sokola myšiara v kvetináči
Zdroj: Stanislava Nedobová

„Sokoly ani sovy nie je potrebné kŕmiť, potravu si nájdu. Nesprávny jedálniček by im mohol ublížiť,“ upozornil Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Ak si sokol myšiar vyberie na hniezdenie kvetináč na balkóne či parapet, čaká podľa neho ľudí prírodné divadlo. Pre úspešné vyliahnutie a výchovu mláďat potrebujú sokoly najmä pokoj.

Čo robiť, ak chcete zasiahnuť? Čítajte na ďalšej strane.