„Ak sa nezačneme správať ohľaduplne, dôsledky môžu byť veľmi smutné,“ upozornila organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). „V podstate od začiatku platnosti obmedzení v súvislosti s vírusom sme svedkami pohybu ľudí mimo vyznačených chodníkov, dokonca na miestach s výrazným označením zákazu. Takýto enormný nárast prípadov porušovania zákona o ochrane prírody je veľmi smutnou vizitkou nás ľudí,“ apeluje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. Množstvo priestupkov podľa nej rieši polícia, ale aj stráž prírody. Ľudí žiada, aby návštevníkov porušujúcich zákon upozornili a pomohli tak chrániť prírodu.

(Pokračovanie na 2. strane)