Klub založilo 17 profesionálov i amatérskych fotografov, ktorí sa zúčastňovali na domácich aj zahraničných súťažiach a prispievali tiež do mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo. Zámerom bolo napomôcť vzájomnej výmene poznatkov a skúseností a, samozrejme, odbornému a umeleckému rastu. V tom istom období vznikol tiež Klub dopisovateľov, ktorí prispievali svojimi článkami do PaR, ale aj do iných tlačových periodík. Pri jeho zrode stálo 25 členov.