Od minulého roku sa dve najväčšie svetové kampane zamerané na vtáctvo Medzinárodný deň migrácie vtákov (IMBD) a Svetový deň sťahovavého vtáctva (WMBD) spojili, aby vytvorili novú spoločnú kampaň pod jedným názvom Svetový deň sťahovavého vtáctva (World Migratory Bird Day).

Oslava tohto dňa sa koná dvakrát ročne  v sobotu, tento rok to je 11. mája a 12. októbra 2019. Cieľom Svetového dňa sťahovaného vtáctva je zjednotiť hlavné koridory migrujúcich vtákov (ťahové cesty africko-euroázijskú, východoázijsko-austrálsku a americkú ťahovú cestu) a posilňovať vzdelávanie a zvyšovať povedomie o potrebe ochrany sťahovavých vtákov a ich biotopov na všetkých úrovniach vo všetkých častiach sveta. 

plagát
plagát
Zdroj: www.sopsr.sk

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJÍ DO OSLÁV SVETOVÉHO DŇA SŤAHOVAVÉHO VTÁCTVA PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizovala 6. mája pre žiakov 3. a 4. ročníka zo ZŠ v Belej v Obecnej knižnici v Belej výukový program Vtáčí život, v rámci ktorého žiaci zistili, prečo sa vtáky sťahujú a čo ich pri migrácii ohrozuje, spoznávali druhy vtákov podľa hlasu aktivitou Vtáčie bingo.

Pre verejnosť správa v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko pripravuje v piatok 17. mája terénnu exkurziu zameranú na pozorovanie a poznávanie vtáctva národného parku v Hradskej doline (pri Starom hrade).

Správa TANAP uskutočnila 10. mája pre deti z MŠ vo Važci besedu na tému Sťahovavé vtáctvo a ich potrava, v rámci ktorej sa deti zábavnou formou naučili priraďovať potravu k jednotlivým druhom vtákov.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat pripravuje pre verejnosť v stredu 15. mája v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach výstavu na tému Mokrade, ktorá bude doplnená lektorovanou prednáškou s premietaním filmu o mokradiach. Výstava v stredisku bude verejnosti prístupná do 30. mája.

Správa Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove v sobotu 11. mája organizuje v spolupráci  s OZ Čavargy, Prešovskou univerzitou, Bezobalovým  obchodom v Prešove, Technickými  službami mesta Prešov a ďalšími podujatie pre verejnosť s názvom Ekodeň na Sigorde. Pripravené budú  prednášky so sprievodcom v teréne na témy vtáctvo, obojživelníky a život vo vode. Súčasťou podujatia bude aj čistenie okolia nádrže od odpadkov.

Zdroj: www.sopsr.sk