Má bezpečnú dvojúrovňovú registráciu, prostredníctvom e-mailu a sms. Poskytuje možnosť koordinácie aktivít všetkých zainteresovaných skupín obyvateľstva. Mapový grafický podklad poskytuje presné vyznačenie a názornosť konania sa preventívnych akcií, pripravovaných poľovníkmi na základe informácií o kosbe od poľnohospodárov.

Vďaka aplikácii dostupnej na webovej stránke www.zivaluka.sk sa môžete prihlásiť v jednej z troch úrovní: 1. poľnohospodár 2. poľovník 3. dobrovoľník.

Všetky manuály nájdete priamo v aplikácii, ale prikladáme ich aj v prílohe.

Podobné projekty veľmi úspešne fungujú v Českej republike Senoseče-online a v Nemecku, preto veríme, že ani na Slovensku to nebude ináč a verejnosti neostanú ľahostajné nevinné životy mláďat.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na:

OZ Zeleň: e-mail: [email protected], tel. č.: 0903 145 369
Slovenská poľovnícka komora: e-mail: [email protected], tel. č.:0910 707 082

Manuál DOBROVOĽNÍK - ŽIVÁ LÚKA : https://polovnickakomora.sk/attachments/article/1666/MANUAL%20ZIVALUKA%20Dobrovolnik.pdf

Manuál POĽNOHOSPODÁR - ŽIVÁ LÚKA : https://polovnickakomora.sk/attachments/article/1666/MANUAL%20ZIVALUKA%20Polnohospodar.pdf

Manuál POĽOVNÍK - ŽIVÁ LÚKA : https://polovnickakomora.sk/attachments/article/1666/MANUAL%20ZIVALUKA%20Polovnik.pdf

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/