Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených k 31.8.2020 30 597 diviakov. Vlani minulom roku bolo k 31.8. ulovených 30 713 ks diviačej zveri.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.08.2020

Kompletné prehľadné tabuľky nájdete TU!

Zdroj: SPK