Nezodpovednosť "kváti" chovateľov
"Aj napriek dvojročnej snahe ZCHOS–D a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR presadiť zavedenie a dodržiavanie striktných preventívnych opatrení a kontinuálnemu upozorňovaniu na vážnosť situácie a reálneho rizika AMO pre celé odvetvie chovu ošípaných neboli v Slovenskej republike zavedené a vykonávané preventívne opatrenia na zabránenie vzniku a šírenia tejto nebezpečnej nákazy," spresnil Imrich.

Ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš Imrichovi oponuje. "ŠVPS SR od zavlečenia AMO do Európy, to znamená pobaltské krajiny, Poľsko, neskôr Maďarsko, Belgicko, ČR urobila niekoľko spoločných 'sedení' aj so ZCHOS-D. Vydala opatrenia, ktoré každý chovateľ, komerčný či drobnochovateľ, má plniť. Jestvuje teda otvorená komunikácia, pravidelne ich informujeme a poukazujeme na nové poznatky v oblasti chovov pred zavlečením nákazy. Ak budú komerční chovatelia dodržiavať opatrenia, vírus nákazy by sa im do chovov nemal dostať," podčiarkol v reakcii na Imricha Bíreš.

ZCHOS–D zároveň podľa Imricha vyjadruje pohoršenie nad nezodpovednosťou a ľahkovážnosťou "kvázi" chovateľov, ktorí napriek všetkým výzvam ŠVPS SR ohrozujú všetkých poctivých producentov ošípaných a tým aj potravinovú bezpečnosť štátu. Pre producentov bravčového mäsa je toto konanie nepriaznivé aj preto, že sa to koná v období, keď SR stojí pred podpisom dohody s Čínou na vývoz bravčového mäsa.