Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, vydalo 19. decembra 2022 mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v čase ochrany, výnimku zo zakázaných a z nesprávnych spôsobov lovu a určenie iného spôsobu lovu, ktorým povoľuje na území Slovenskej republiky mimoriadny lov v čase ochrany týchto druhov zveri:

➠ jeleň lesný, I. a II. veková trieda v termíne od 16. 1. 2023 do 28. 2. 2023, jelenča v termíne od 16. 1. 2023 do 31. 3. 2023.
➠ daniel škvrnitý, I. a II. veková trieda v termíne od 16. 1. 2023 do 28. 2. 2023 a danielča v termíne od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.
➠ muflón lesný všetky vekové triedy od 16. 1. 2023 do 31. 3. 2023 a muflónča v termíne od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.
➠ Zároveň povoľuje výnimku zo zakázaných spôsobov lovu od 19. 12. 2022 do 31. 12. 2023, a to používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci.
➠ A výnimku z nesprávnych spôsobov lovu od 19. 12. 2022 do 31. 12. 2023, a to strieľať raticovú zver na vnadisku a loviť raticovú zver v noci s použitím na to určených zariadení, ďalej loviť trofejovú raticovú zver vhodnú na ďalší chov v poľovných revíroch, v ktorých daný druh raticovej zveri nemá určené normované kmeňové stavy, a loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorej plán chovu a lovu nebol schválený v kategórii jelenča, danielča a muflónča v mesiaci marec 2023, ďalej loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorá nemá v poľovnom revíri určené normované kmeňové stavy, ktorej lov nebol povolený, určuje iný spôsob lovu, a to lov raticovej zveri na vnadisku v období od 19. 12. 2022 do konca tohto roku, a to aj v prípade, že bol určený čas núdze.

Pokračovanie na 2. strane