Predstavujeme OPK Bánovce nad Bebravou
Zdroj: archív OPK, SPZ BaB

Celý článok nájdete v Poľovníctve a rybárstve 3/2019