Patrí sem Ivanka, Branč, Krškany, Cabaj, Svätoplukovo, Štefanovičová, Mojmírovce, Veľká Dolina a Poľný Kesov. V oblasti dominuje malá zver a práve tá bola hlavnou témou prezentácií a plodnej diskusie, do ktorej boli prizvaní i zástupcovia OPK a OkO SPZ Nitra, obce Mojmírovce a predseda PZ Rastislavice, ktoré susedí s mojmírovským regiónom.

Foto
Foto
Zdroj: archív Jána Vrbu

Keďže sa podujatie uskutočnilo na mojmírovskej strelnici, pred začiatkom oficiálneho programu si záujemcovia mohli vyskúšať oblúkovú brokovú streľbu. Samotný program stretnutia mál odborno-spoločenký charakter. Na úvod tak nechýbala znelka v podaní trubača. Akciu moderoval Peter Schultz mladší, ktorý vzápätí prezentoval spolu s F. Smejkalom a J. Vrbom výsledky farmového chovu zajacov, bažantov a jarabíc.

Ján Vrba

Celý článok si prečítajte v Poľovníctve a rybárstve 11/2019