Zdôvodnenie včelárov je nasledovné: Medveď hnedý (Ursus Arctos ) sa vyskytuje  na území 32,7% územia Slovenska . Z toho priamo v potencionálnom  kontakte s chovom včiel je na území 16,8%.. V priamom potencionálnom dosahu  medveďa v jeho  prirodzenom prostredí sú, ako jeho prirodzená potrava  včelstvá  o počte 24 000 rodín. SZV každý rok zaznamenáva škody na poškodených včelstvách a včelárskych zariadeniach. Systém odškodnenia zo strany štátu je absolútne nekompetentný  a nedostačujúci .

Predpokladané a potenciálne straty  včelstiev v SR  pri zachovanej populácii medveďov  na ďalšie obdobia: 

Počet dospelých  medveďov na Slovensku  do 1200 ks (+ prírastok mláďat) a množstvo zožratej potravy medveďmi priemerne na Slovensku  za rok  na 1 kus medveďa je od  2160 do 2700 kg. Spolu odhad za celú populáciu je  2 592 ton až 3 240 ton potravy. Priemer 2916 ton potravy.