Slovenská poľovnícka komora píše: Aby sme sa problematike viac povenovali, skopírovali sme celé vyjadrenia pána europoslanca, kde ďalej vo svojom statuse uvádza: „Prevencia je vždy lepšia ako hasenie už vzniknutého problému. K rozšíreniu moru ošípaných do takejto miery nemuselo prísť, ak by sme neznižovali populáciu vlkov či už lovom alebo zmenšovaním ich životného priestoru. Vlci lovia najslabšie zvieratá a usmrcujú tie jedince, ktoré sú v ranných štádiách choroby. Na margo tohto tvrdenia uvádzame, že Slovenská republika ako JEDINÁ z krajín Európy vykonávala preventívne opatrenia už od roku 2014. Vtedy zaviedla nie len sprísnené podmienky pre chovateľov, ale poľovníci v tom čase začali s pasívnym i aktívnym monitoringom a odberom vzoriek z ulovených a uhynutých diviakov. Od tej doby má Slovenská republika každoročne najviac otestovaných vzoriek na AMO, najviac vyškolených a certifikovaných ohliadačov ulovenej zveri, a tiež lov diviačej zveri dosahuje každým rokom historické maximá.

Aktuálna mapa Slovenska s pohľadom na prípady v Slánskych vrchoch
Aktuálna mapa Slovenska s pohľadom na prípady v Slánskych vrchoch
Zdroj: ŠVPS SR)

Ďalším klamstvom v tom istom odseku je i tvrdenie o znižovaní populácii vlkov a zmenšovaní ich priestoru. Vlk rovnako, ako všetky ostatné živočíchy môže AMO rozširovať, nakoľko sa jedná o DNA vírus. A tak, ako bolo rozširovanie AMO potvrdené u karnivorných živočíchov, napr. líšky (výsledky výskumu TU: Potentional role of scavengers in spreading African swine fever among wild boar), tak by bolo s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdené i u vlka (ten sa v skúmanom území žiaľ nenachádzal). Jedinou chybou je, že doposiaľ prenos AMO u vlka nikto neskúmal. Navyše vlk trvalo neobýva Zemplínsku nížinu, kde by mohol podľa slov pána Hojsíka „dopomôcť“  k zníženiu populácie diviačej zveri. Tie by však prispeli k jeho ďalšiemu rozšíreniu na veľké vzdialenosti, ako to má vlk vo zvyku. Veľmi dobrým príkladom na vyvrátenie tohto tvrdenia sú aj Slánske vrchy, v ktorých sa vlk vyskytuje, s dlhoročne potvrdenou migračnou trasou do maďarských Zemplínskych vrchov. Pozitívnych prípadov AMO u diviakov tu máme už potvrdených niekoľko desiatok. Na ukážku poslúži mapa výskytov zo stránky ŠVPS SR a maďarských kolegov z NÉBIH.

Foto
Foto
Zdroj: Zdroj: SPK

Vlk sa vyskytuje na oboch stranách pohorí. Ako vidieť na priložených mapách s „riešením“ alebo spomalením AMO nepomohol. K čomu teda prispela populácia vlka v oblasti s AMO? Podľa hlásení poľovníckych hospodárov z dotknutého prostredia, vlčia populácia v Slánskych vrchoch prispela k zvýšeniu migračnej schopnosti diviakov, jej koncentrovaniu v prostredí s vhodnými životnými podmienkami, čo malo za následok rýchlejšie šírenie AMO v populácii diviakov. Členovia SPK-poľovníci v spolupráci s regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami nadviazali korektnú spoluprácu pri vyhľadávaní tiel diviačej zveri na zelenej hranici, tiež k ich následnej likvidácii a asanácii prostredia.V ďalšom odseku p. Hojsík cituje jeho kolegu zo strany Progresívne Slovensko Martina Ondráša, ktorý uvádza: “Na východe Slovenska bolo, pred viac ako rokom, vyhlásené mimoriadne opatrenie a prikázaná depopulácia (razantné zníženie stavu) diviačej zvery. Nejak nevyšlo. Zrejme nebol čas. Jednoduchá matematika nepustí. Ak totiž máte ročný prírastok vyšší ako predstavuje navýšenie lovu zistíte, že rok po vyhlásení mimoriadneho opatrenia máte viac diviačej zveri ako pred opatrením“.

Pokračovanie článku je na strane č. 2.