Národný eradikačný program (NEP) pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2021, ktorý schválil a podpísal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský, po predložení hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky a zároveň ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky prof. Jozefom Bírešom.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Tibor Benčič

Je potrebné upozorniť na nasledovné zmeny a dôležité body:

celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie - táto podmienka MUSÍ byť zohľadnená poľovným hospodárom pri vydávaní povolenia na lov zveri
s kadáverom môže manipulovať len osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch biologickej bezpečnosti
každému, komu je vydané povolenie na lov zveri musia byť poskytnuté informačné letáky týkajúce sa nákazy, biologických zásadách manipulácie s diviakmi a kľúčovej úlohy poľovníkov, 
vzorky - z dutých ciev alebo srdca veľkosť min. 4x4 cm a sleziny 5x2 cm + ostatné bez zmien
celoročný zákaz prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom (okrem zverníc)
zákaz vnadenia ale aj prikrmovania zveri bývalými potravinami - napr. pečivo, keksy, bagety, tropické ovocie a zmyslovo zmenené krmivo 

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Jozef Ferenec

lov na vnadiskách kde môže byť prítomných najviac 30 kg jadrového krmiva počas 1 mesiaca
na území s 3. SOP môže užívateľ vnadiť až po vydaní súhlasu miestne príslušných orgánov
vnadiská a vykladanie krmiva sa vyznačuje v KNR
lov diviačej zveri je stále možný aj mimo splnových nocí, tak ako to uvádza nariadenia hlavného veterinárneho lekára z augusta roku 2019
Všetky dôležité informácie nájdete priamo v NEP a vo vydaných opatreniach pre užívateľov poľovných revírov od RVPS.

Program nájdete TU

Zdroj: SPK