Prezídium Slovenskej poľovníckej komory má za to, že fotografie úlovkov voľne žijúcej poľovnej zveri, získané akokoľvek oprávneným a zákonným spôsobom nepatria na verejné fóra. Takéto konanie samozrejme nie je trestným činom a ani porušením interných predpisov národnej poľovníckej samosprávy, ale vzbudzuje v čoraz väčšej časti laickej verejnosti odpor voči poľovníctvu, vyvoláva čoraz väčšiu spoločenskú degradáciu úloh a poslania poľovníctva a je zdrojom neprimeraných reakcií plných nenávisti voči celej komunite poľovníkov.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Marianna Rajská

Je potrebné si uvedomiť, že lov je v prevažnej väčšine prípadov individuálnym zážitkom a jeho dokumentácia patrí medzi osobné záznamy, ktoré si je vhodné nechať vo svojom osobnom archíve, resp. ich zdieľať len s priateľmi, ktorí sú schopní lov vnímať ako prirodzený prostriedok manažmentu početnosti, kvality a zdravotného stavu populácií poľovnej zveri. Ak budeme naďalej zverejňovať naše osobné fotografie z dôvodu uspokojenia svojej individuálnej túžby pochváliť sa pred verejnosťou, nikdy laickú verejnosť nepresvedčíme, že lov je len prostriedkom na dosiahnutie konkrétnych plánovaných odborných opatrení a nie jediným a výlučným cieľom každého z nás.