Súčasná história slovenských zubrov sa začala písať druhého marca 1957. Na Slovensko
doviezli dva zubry z Poľskej Pštiny z Krakovského vojvodstva. Bol to Putifár a jeho družka Pumarka. Umiestnili ich v aklimatizačnej zvernici v Tatranskej Lomnici a v roku 1959 vypustili vo zvernici v Topoľčiankach. Prvý zubor narodeným na Slovensku bola zubrica Silva, ktorá sa im narodila ešte v Tatranskej Lomnici a prvý zobor v Topoľčianskej
zvernici sa narodil tomu istému páru 1. júna 1959 a volal sa Silák. Na základe medzinárodnej dohody sa všetkým zubrom narodeným v Topoľčianskej zvernici dávajú mená so začiatočným písmenom S.

Kto bol Putifár?

Narodil sa 16. mája 1951 v Bialowieži. Hoci od jeho skonu uplynulo už skoro 40 rokov, o jeho osud sa zaujímajú aj dnešní návštevníci zubrej zvernice v Topoľčiankach. Patril k najmohutnejším jedincom svojho druhu. Mal hmotnosť 1 230 kilogramov, pričom hmotnosť zubrích býkov dosahuje zvyčajne 500 až 800 kilogramov. Stav zubrov sa mal znížiť odpredajom, ale aj poplatkovým lovom. Na poplatkový odstrel navrhli aj Putifára, lebo mal už 17 rokov, bol v slabšej fyzickej kondícii, už sa nepodieľal na rozmnožovaní a zanechal po sebe niekoľko potomkov. Zahraničný hosť bol ochotný za odlovenie Putifára zaplatiť 80 000 vtedajších korún. Táto suma sa približne rovnala ročným nákladom na chov zubrov. Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva v Prahe a medzinárodný výbor na ochranu zubrov vo Varšave udelili súhlas na jeho ulovenie. Po protestoch ochranárov, širšej verejnosti, ale najmä riaditeľa pražskej zoo však rozhodnutie zmenili a jeho odstrel definitívne zakázali. Putifár uhynul 28. apríla 1970.