Medvieďa sa niekoľko týždňov pohybovalo opustené v okolí intravilánu obce Belá – Dulice. Predpokladali sme, že je to len dočasná záležitosť spôsobená medveďou rujou a samica si po skončení ruje mláďa opäť nájde a odvedie. Nepotvrdil sa však takýto scenár a osirelé mláďa (medvedičku) bolo nutné odchytiť.  Pracovníci Správa NP Veľká Fatra ju po telefónom avíze miestnych občanov odchytili v tesnej blízkosti intravilánu spomínanej obce. Podľa slov občanov sa minimálne 3. týždne pohybovala po okraji intravilánu a niekoľkokrát bolo videné na miestnom cintoríne vylezené na stromoch.

Medvieďa po odchytení vykazovalo obrovskú životaschopnosť. Bránilo sa a  hrýzlo čo v konečnom dôsledku bolo dobré, keďžesa  neprejavoval  žiaden výrazný  imprinting na človeka. Kondícia cca 7 kg mláďatá bola prekvapivo veľmi dobrá. Mláďa dokázalo prijímať pevnú stravu ( trávu, korienky a rôzne byliny) a netrpelo hnačkami alebo katarom.

Medvieďa sa podarilo odchytiť a náhradná matka si ho úspešne osvojila.
Medvieďa sa podarilo odchytiť a náhradná matka si ho úspešne osvojila.
Zdroj: NP Veľká Fatra

Po dôkladnom zvážení celej situácie sme sa rozhodli o pokus adopcie k náhradnej matke.

Mláďa bolo odchytené a prevezené na inú lokalitu Veľkej Fatry dňa 4.6.2019. Hneď prvý večer malo kontakt s medvedicou. Ale až okolo tretej hodiny ráno sa nám podarilo zaznamenať, že adopcia prebehla úspešne a medvedica mláďa prijala. Celý priebeh sa nám podarilo zdokumentovať pomocou fotopascí a priameho pozorovania.

Sme nesmierne radi, že pokus adopcie dopadol úspešne a medvieďa nemuselo poputovať do niektorej zo zoologických záhrad, kde by ho čakal život v zajatí.

Veľká vďaka patrí všetkým zainteresovaným,  ktorí sa na adopcii a odchyte akokoľvek podieľali.

Zdroj: Ing. Juraj Žiak/ http://npvelkafatra.sopsr.sk/adopcia-maleho-medveda-sa-podarila/