Vlani minulom roku bolo k 31.7. ulovených 22 780 ks diviačej zveri.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.07.2020

Tabuľkový prehlad nájdete TU.

Zdroj: SPK