Od 21. augusta 2019 je zabezpečená distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov, za účelom efektívneho plnenia nariadeného intenzívneho lovu diviačej zveri. Po pár týždňoch nepretržitej dodávky tieto boxy dostalo už viac ako 372 poľovných revírov (situácia k 20.11.2019) v okresoch.

Aktuálna situácia k 20.11.2019
Aktuálna situácia k 20.11.2019
Zdroj: SPK

Potvrdené prípady AMO:
u diviačej zveri
22. nález - PZ Latorica Čičarovce, samica, lanštiak, ulovené, dátum konfirmácie : 14.11.2019
21. nález - PR Boťany, Leles, okr. Trebišov, diviak- prasa, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 4.11.2019
20. nález – PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka, diviak - lanštiak, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 29.10.2019
19. nález – Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, diviak- samec, ulovené so zmenami správania, dátum konfirmácie: 15.10.2019
18. nález – PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, diviak, samica, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 08.10.2019
17. nález – PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov, diviak, samica, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 3.10.2019
16. nález – PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov diviak, samec, nájdený uhynutý , dátum konfirmácie : 26.9.2019
15. nález - SPK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus, dospelý diviak nájdený uhynutý, dátum konfirmácie 26.9.2019

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Shutterstock

14. nález – PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov, diviak- prasa – nájdené, uhynuté, dátum konfirmácie: 26.9.2019
13. nález – PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, nájdený uhynutý diviak , dátum konfirmácie: 17.9.2019
12. nález – PS Bamara, Brehov, KU Kucany, uhynutý, nájdený, samica, dátum konfirmácie: 2.9.2019
10.-11. nález - PS Ticce Zatín, KU Zatín, 2 nájdené uhynuté diviaky, 2 x samec, dátum konfirmácie: 30.8.2019
9. nález - PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak , samica . dátum konfirmácie: 30.8.2019
6.-8. nález - PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie – 3 nájdené uhynuté diviaky, dátum konfirmácie: 26.8.2019
5. nález - nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak , dátum konfirmácie: 20.8.2019
3 a 4. nález - ulovené, PS Ticce Zatín, KU Zatín , oba ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 16.8.2019
2. nález - nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 15.8.2019
1. nález - V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská afrického moru ošípaných v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny afrického moru ošípaných u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov) . Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne, dátum konfirmácie: 8.8.2019
u domácich ošípaných