REČ MEDVEĎOV

Jedince každého živočíšneho druhu spolu intenzívne komunikujú. Formy komunikácie sú danému druhu vrodené a založené na zmyslovom vnímaní. Ako si odovzdávajú informácie medvede?

Medveď
Medveď
Zdroj: Jaroslav Slaštan

HARPUNÁRKY

Volavky svojimi ostrými zobákmi lovia nielen ryby, ale občas aj malú zver na poliach.

Volavka
Volavka
Zdroj: Jozef Ferenec

LOVEC FILOZOF

Jeho meno má cveng v odborných kruhoch aj v poľovníckej praxi. DUŠAN RAJSKÝ, poľovník, veterinár, výskumník, vysokoškolský pedagóg, ale aj dlhoročný predseda redakčnej rady časopisu POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO práve vstupuje do šíku sedemdesiatnikov. Skvelá príležitosť na kus reči.

D. Rajský
D. Rajský
Zdroj: archív