Foto
Foto
Zdroj: Archív Miroslava Glejteka

Akú úlohu zohrával erb v živote majiteľa?

V prvej fáze, keď rytieri začali používať uzatvorenú prilbu, ktorá im zakrývala tvár, erby slúžili na to, aby ich spolubojovníci spoznávali. Používanie erbov sa však rýchlo rozšírilo z jednej osoby na celú rodinu či rod. Erby sa stali dedičným znamením. Umiestňovali sa aj na pečati majiteľa, respektíve ako symbol jeho majetku aj na iných predmetoch. Ale o heraldike hovoríme až vtedy, keď človek začal používať počas života jediný erb a ten už nemenil. Čiže ide o trvalé znamenie.

Raz daný erb sa už nesmel meniť?

Meniť sa mohol len za určitých podmienok. Ak napríklad panovník prišiel o nejaké územia, symbol územia sa z erbu stratil. Alebo bol majiteľ povýšený do vyššieho šľachtického stavu, napríklad získal dedičný titul baróna, alebo z baróna bol povýšený na grófa a podobne, potom sa táto zmena odzrkadlila v jeho erbe. Inokedy vládca odmenil majiteľa erbu za zásluhy tak, že striebro vymenil za zlato. To všetko sú legitímne postupy, iné heraldika neuznáva. No nie vždy sa to u nás striktne dodržiavalo. Najmä v novoveku sa stretneme s tým, že rod vymenil erbové znamenie za iné, alebo v erbe použil nekorektnú tinktúru, napríklad takzvanú prirodzenú farbu, ktorú heraldika v skutočnosti nepozná.

Erb rodu Balajtiovcov
Erb rodu Balajtiovcov
Zdroj: Archív

Ktoré druhy zveri v znameniach prevažujú?

Od začiatku 15. storočia, teda obdobia vlády Žigmunda Luxemburského, môžeme v našich končinách intenzívne študovať rôzne lovecké, lesnícke či zvieracie výjavy. V armálesoch (erbové listiny, pozn. red.) dominuje jeleň, medveď, orol a vlk. Obyčajne ich dopĺňajú ďalšie symboly, ako koruna na hlave alebo na krku...

Viac sa dočítate v č. 11/2019 mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO