Za posledných dvadsať rokov sa nahlásené škody spôsobené medveďmi zvýšili takmer štvornásobne. Výška vyplatených náhrad za tieto škody však rastie omnoho pomalšie (grafy boli vytvorené na základe údajov NLC Zvolen, gis.nlcsk.org/ibulh). Jednotlivé škody zvyčajne nie sú veľké a preto poškodený veľakrát zvažuje či sa mu oplatí absolvovať pomerne náročný administratívny proces žiadosti o náhradu škody. Podľa uvedených údajov náhrady nedosahujú ani 50% evidovaných škôd spôsobených medveďmi.

Zdroj: Milan Koreň/Facebook 

Za posledných dvadsať rokov sa nahlásené škody spôsobené medveďmi zvýšili takmer štvornásobne
Za posledných dvadsať rokov sa nahlásené škody spôsobené medveďmi zvýšili takmer štvornásobne
Zdroj: Milan Koreň