Informuje o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojej webovej stránke. "Požiarmi dochádza k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov, narušeniu ekologickej rovnováhy v prírode, znižovaniu rozmanitosti života na Zemi, ako aj k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd," skonštatovali pracovníci ŠOP.

Približujú, že na popol sa menia rastliny, živočíchy, hniezda vtákov s vajíčkami alebo mláďatami. Dochádza aj k usmrteniu zvierat v dôsledku dymu. "Vypaľovanie a zakladanie ohňov sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírode, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody," upozornili.

Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza aj k porušovaniu zákonov a za to sa udeľujú vysoké pokuty, uvádza ŠOP. Poukazuje na to, že suchého biologického odpadu z porastov sa dá zbaviť kompostovaním v obecnom alebo súkromnom kompostovisku. Sú na to určené aj veľkoobjemné kontajnery na zber biologického odpadu.

Problém jarného vypaľovania trávy evidujú napríklad v Podpoľaní. V posledných rokoch to má stúpajúci trend. "Najznámejšie prípady boli evidované predovšetkým v ´lazníckych´ oblastiach Detvy, Hriňovej, Horného Tisovníka či Stožku s najväčším evidovaným požiariskom 80 hektárov," povedal botanik Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana Peter Potocký.