Práve lov je často na poslednom mieste, až po ochrane zveri a starostlivosti o životné prostredie, uvádza Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Len nedávno za tri týždne monitorovej výzvy Slovenskej poľovníckej komory vyzbieralo takmer 1 600 poľovníkov z 39 poľovníckych združení a spoločností viac ako 250 ton odpadu z našej prírody.

Čistenie prírody, ochrana zveri, vytváranie vetrolamov, alejí, vysádzanie stromčekov, ochrana zveri počas poľnohospodárskych prác a jej vyháňanie z polí pred kosbou, prikrmovanie zveri v čase núdze, pomoc zveri v nepriaznivých podmienkach či náročných vplyvoch počasia, to je len malá časť verejnoprospešných funkcií, ktoré poľovníci vytvárajú pre svoje okolie.

Foto
Foto
Zdroj: Profimedia

PITNÝ REŽIM PRE ZVER

Pozitívnym a veľmi aktuálnym príkladom dnešných dní je aj vytváranie zdrojov pitnej vody pre zver a voľne žijúce živočíchy. Poľovníci v letných mesiacoch nosia zveri tisícky litrov vody, niekedy vďaka technike, inokedy na vlastných pleciach. Tieto aktivity sú dôkazom, že poľovníctvo nie je prežitok, ale práve naopak, je a bude nevyhnutnou súčasťou tvorby krajiny.