Tento problém vnímame aj v kontexte zvyšovania stavov raticovej zveri na veľkej väčšine územia Slovenska a aj v lokalitách, kde jej výskyt nie je prirodzený. Taktiež chemizácia v poľnohospodárstve je riziková pre včelstvá aj pre najrôznejšie živočíchy. Chov včiel a starostlivosť o voľne žijúcu zver má na Slovensku bohatú históriu. Včelári i poľovníci majú svoje organizácie na našom území už sto rokov. Divina a včelie produkty, a to najmä med patria medzi „kráľovské potraviny“ pochádzajúce z domácich zdrojov a čistej prírody. Poľovníci a včelári hľadajú vhodnú formu priamej distribúcie medu a diviny na Váš stôl, pretože legislatíva je na Slovensku v tomto smere príliš zložitá. Ich cieľom je dodávať kvalitný med a divinu i do školských jedální a seniorom.

Poľovníci a včelári budú spoločne podporovať:
➢ budovanie napájačiek pre zver a včely
➢ ozeleňovanie poľnohospodárskej krajiny a jej odchemizovanie
➢ výsadbu medonosných drevín
➢ zakladanie biopásov s vhodnou skladbou rastlín pre zver a včely
➢ zjednodušenie distribúcie diviny a včelích produktov

Zdroj: SPK